Cerrahi onkoloji 

Cerrahi onkoloji diğer bir deyimle kanser cerrahisi, kanseri tedavi etmek için cerrahi yöntemlerin kullanıldığı önemli bir tıp dalıdır. Tarihsel süreçte de birçok farklı tedavi yöntemi geliştirilmeden önce kanser tedavisinde sıklıkla kullanılan bir alan olmuştur. Cerrahi onkolojinin temel amacı tümörün vücuttan tamamen ayrılmasını sağlayarak tedavi etmektir. Ancak gelişen tıp ve ilaç teknolojileri sayesinde tümörün vücuttan tamamen ayrılması mümkün olmasa dahi cerrahi onkoloji çoklu tedavi yöntemlerinin bir parçası olarak kullanılabilir. Bu bağlamda cerrahi onkoloji kanser tedavisinde birçok alanda kullanılabilmektedir.

Cerrahi onkolojide iki farklı ameliyat tekniği kullanılabilir. Bunlar açık cerrahi ve minimal invaziv cerrahidir. Açık cerrahide büyük bir kesi yapılarak ameliyat uygulanırken minimal invaziv cerrahide küçük kesiler yapılarak farklı tekniklerle ameliyat uygulanır. Minimal invaziv cerrahide laparoskopi, lazer cerrahisi, kriyocerrahi ve robotik cerrahi gibi farklı teknikler uygulanarak ameliyat gerçekleştirilir.

 

Laparoskopi: Bu yöntemle cerrahi onkolog birkaç küçük kesi yapar. Ucunda küçük bir kameranın yer aldığı ince tüp şeklindeki laparoskopu bu kesiler aracılığıyla iç görüntüyü yakalamada kullanır ve cerrahi aletleri de diğer kesiler aracılığıyla kullanarak ameliyatı gerçekleştirir.

 

Lazer cerrahisi: Bu yöntemde yüksek yoğunluklu bir ışık demeti olan lazer kullanılarak ameliyat gerçekleştirilir.

 

Kriyocerrahi: Bu yöntem, cerrahi onkoloğun sıvı nitrojen kullanarak kanserli kitleyi dondurduğu ya da öldürdüğü bir tedavi yöntemidir.

 

Robotik cerrahi: Laparoskopik yönteme benzeyen bu yöntemde cerrahi onkolog cerrahi aletleri elleriyle kullanmak yerine bir bilgisayar yardımıyla robotik aletleri kullanarak ameliyatı gerçekleştirir.

 

Cerrahi Onkolojinin Amaçları Nelerdir?

Her ne kadar cerrahi onkolojinin temel amacı kanserli kitleyi vücuttan ayırmak olsa da hasta için farklı amaçları da bulunmaktadır. Cerrahi onkolojinin tedavideki amaçları şunlardır:

 

* Teşhis: Cerrahi onkoloji, cerrahi yöntemle alınan kitlenin kanserli olup olmadığını belirlemede ve eğer kanserliyse kanserin türünün belirlenmesinde kullanılabilir.

 

* Evreleme: Cerrahi yöntemle kanserin ne kadar ilerlediği ve başka organlara da yayılıp yayılmadığı öğrenilebilir. Cerrahi onkoloji bu konuda önemli rol oynar.

 

* Tedavi: Cerrahi onkoloji tedavide üç farklı şekilde kullanılabilir.

Bunlardan birincisi kanserli kitlenin tamamen alınarak tedavinin gerçekleştirildiği radikal cerrahidir.

İkincisi, kanserli kitlenin tamamen alınmasının mümkün olmadığı durumlarda kanserli kitlenin bir kısmının alınarak küçültme işleminin uygulandığı küratif cerrahidir. Bu iki tedavi şeklinde de kemoterapi ve radyoterapi gibi diğer onkolojik tedavi yöntemleri ek olarak gerekebilir.

Üçüncü tedavi şekli ise diğer tedavi yöntemlerine yardımcı olan destekleyici cerrahidir. İnfüzyon portu takılması destekleyici cerrahiye örnek olarak verilebilir.

 

* Palyatif cerrahi: Cerrahi onkoloji ilerlemiş kanserin sebep olduğu semptomların hafifletilmesinde kullanılabilir. Örneğin kanserli kitlenin kemiğe ya da sinire baskı yaparak sebep olduğu ağrılar cerrahi onkoloji sayesinde hafifletilebilir ve bu sayede hastanın yaşam kalitesi yükseltilebilir.

 

* Koruyucu cerrahi: Bazı durumlarda vücutta var olan bir kitle kanserli olmayabilir ancak ilerleyen zamanlarda kansere dönüşme riski de taşıyor olabilir. Bu gibi durumlarda cerrahi onkoloji bu kitleyi vücuttan ayırarak ileride oluşabilecek bir kanser hastalığının önlenmesinde rol oynar.

 

* Rekonstrüktif cerrahi: Bazen tümör vücuttan çıkarıldıktan sonra vücut eskisi gibi görünmeyebilir. Cerrahi onkoloji rekonstrüktif cerrahi yöntemiyle vücudun eski görünümüne kavuşmasında önemli rol oynar.

 

Cerrahi Onkoloji Hangi Kanser Türlerinde Etkilidir?

Cerrahi onkoloji birçok kanser türünün teşhisinde, evrelemesinde ve tedavisinde etkin rol oynar. Cerrahi onkolojinin kullanılabildiği kanser türleri aşağıdaki gibidir:

 

* Meme kanseri

* Beyin kanseri

* Yumuşak doku kanseri (Sarkoma)

* Mide kanseri

* Kolon kanseri

* Jinekolojik kanser türleri

* Tiroid kanseri

* Akciğer kanseri

* Melanomlar ve cilt kanseri

* Pankreas kanseri

* Karaciğer kanseri

* Kemik kanseri

Diğer Hizmetlerimiz: